fbpx

054-4794444

רותם פוקס - יועצת זוגית מוסמכת ומגשרת

יועצת זוגית מוסמכת ומגשרת

בעבודתי אני מאפשרת לזוגות ולמשפחות לנהל שיח משתף בו באים לידי ביטוי הצרכים והרצונות של כל בני המשפחה וביחד להגיע לפתרונות שמביאים לשיפור היחסים ומביאים מחלוקות לסיומן. 


בתהליך הייעוץ הזוגי אני מובילה את הזוג לגשר על פערים בזוגיות, לשפר את התקשורת, להבין את עצמם ואת צרכיהם בתוך הזוגיות, להביא לשמחה, הקלה ורווחה נפשית ולייצר לכל אחד מבני הזוג את ההזדמנות להתפתחות אישית לצד טיפוח הזוגיות והמשפחה.
אני מאמינה שבכלים פשוטים של ייעוץ אפשר לשפר את הזוגיות ולהביא רווחה לזוג ולמשפחה. 

בתהליך הגישור אני מאפשרת לצדדים לנהל דיאלוג מיטבי ולגשר על פערים אשר יסייעו לסיים סכסוכים או מחלוקות משפחתיות. 

אחד התהליכים הנפוצים בחדר הגישור המשפחתי הינו הגישור לגירושין בו בני זוג בונים במשותף את ההסכמות לפרידה והוא כולל עריכת הסכם גירושין אשר מוגש לבתי המשפט לאישור וקבלת תוקף של פסק דין. 

אני מאמינה שקונפליקטים זוגיים ומשפחתיים יכולים לקבל מענה במרחב מכיל ובטוח ושאפשר להפרד ולהשאר משפחה.

×
דילוג לתוכן